Elektro Tehnički Portal

Audio atenuator

Shema prikazuje uređaj koji signal zvučnika spušta na razinu audio ulaza, potencijalnih primjena je puno, meni je recimo poslužio za spajanje subwoofera u gepeku automobila jer nisam imao audio izlaz na autoradiu.

Stručno ovakav uređaj se zove atenuator, a izvodi se s običnim djeliteljem napona omjera 10:1. Preporuka je koristiti metal-film otpornike. Spaja se na način da kontakte K1 i K2 spojite direktno na zvučnik, a na audio izlaz ugradite recimo RCA Cinch koji spajate direktno na audio ulaz.

Atenuator sa 230V na PC MIC

Koristan sklop ako hoćete pratiti mrežni napon 230V pomoću PC osciloskopa koji koristi mikrofonski ulaz zvučne kartice. Galvanski je odvojen od mrežnog napona pomoću transformatora T1. Žarulja u shemi je obična signalna s žarnom niti, može poslužiti kao indikacija da je uređaj uključen, ali glavna namjena je da optereti transformator jer se isti u praznom hodu ponaša neodgovarajuće za ovu namjenu. Otpornici R1 i R2 spuštaju signal na razinu mikrofonskog ulaza, cca 0,6V. Ako vam to ne odgovara možete promijeniti vrijednost otpornika R2 za bilo koju drugu vrijednost. Kabel od sklopa do 3,5mm "banana" utikača treba biti oklopljen.

Audio pojačalo 1W

Shema se temelji na IC-u TDA7052. Za rad su potrebna samo 2 kondenzatora na napajanju, sve ostalo je integrirano u IC-u. Napajanje može biti od 3-18V, za pregrijavanje na višim naponima se brine integrirana termalna zaštita, ali ipak je preporuka koristiti zvučnike veće impedancije na višim naponima napajanja.

Interfon

Shema prikazuje jednostavan interfon koji se sastoji od svega 6 komponenti. Koristi piezo zvučnike koji u ovom slučaju rade kao mikrofon i zvučnik. Glavna komponenta je pojačalo LM380N snage 0,5W.
Uređaj se izvodi u 2 dijela. Prvi glavni dio sadrži svu elektroniku, napajanje i preklopno tipkalo S1 kojim se bira „slušaj“ ili „pričaj“ način rada. Drugi dio se sastoji samo od zvučnika ugrađenog u kutiju koji se povezuje sa dvožilnim kabelom na glavni dio. Namjena uređaja je da se koristi kao interfon, ali zbog načina na koji radi može jako dobro poslužiti i kao baby monitor.
Važno je napomenuti da se obavezno koriste 2 ista piezo zvučnika. Uređaj vuče 12mA pri naponu od 12V tako da može na baterije raditi dosta dugo, ali ipak je bolje ugraditi odgovarajući ispravljač ako će stalno biti u pogonu.

Reed LED indikator za 12V instalaciju

Na shemi vidimo jednostavan indikator ispravnosti nekog trošila. Recimo za kontrolu ispravnosti svjetala u autu. Princip rada je jednostavan. Kada struja teče kroz vodič koji je namotan na reed relej, kontakti se zatvore i upali se LED1 kao indikacija da je sve ispravno, ako pregori žarulja ili neko drugo trošilo, prestane teči struja i LED se gasi.
Broj zavoja koje treba namotati na reed relej najbolje odredite eksperimentalno. Na primjer za H4 žarulju od 50W meni je trebalo 6 zavoja žice.

Indikator napunjenosti 12V olovnog akumulatora

Shema prikazuje uređaj na kojem će se upaliti LED1 kada napon prijeđe 13.6V, predviđen je za ugradnju u već postojeći 12V punjač olovnih akomulatora. Vrijednost proradnog napona je podešena zener diodama D1 i D2, pa se isti može promijeniti ako upotrijebite druge zener diode.