Elektro Tehnički Portal

Odgoda paljenja

Shema releja za odgodu paljenja. Neobično spojeni tranzistor T1 služi kao zener dioda koja podiže napon prorade tranzistora T2 na 8V. Obični bipolarni tranzistor ima dosta visok napon prorade između emitera i baze, a to je iskorišteno u gore danoj shemi. Vrijeme odgode se podešava promjenom kondenzatora C1. Prema komponentama na shemi to vrijeme iznosi cca 7sec. Relej treba biti 12V sa otporom špule od 75Ω ili više.

Tags: shema, timer