Elektro Tehnički Portal

Kondenzacija u razvodnim ormarima

Kondenzacija unutar vanjskih razvodnih ormara je neželjena pojava koja je uzrokovana toplim i vlažnim zrakom unutar ormara u kontaktu sa površinom koja je hladnija od točke rosišta zraka. U našem slučaju su to unutarnje stijenke ormara koje su vrlo blizu temperaturi okoline, a topli i vlažan zrak ulazi iz tla i orošava unutarnje stijenke ormara. Ova pojava se najčešće događa kod nagle promjene vanjske temperature uzrokovane: padanjem noći, hlađenjem vjetrom ili padalinama…

Najveći problemi uslijed kondenzacije su: nakupljanje i kapanje vode s gornje stijenke ormara po opremi pod naponom, slijevanje vode bočnim stijenkama po sabirnicama i opremi i kondenzacija na samoj opremi za vrlo hladne noći.

Osnova svih metoda sprječavanja kondenzacije je da se relativna vlažnost zraka unutar ormara drži ispod 60-65%. To se postiže brtvljenjem, sprječavanjem ulaska vlage u kućišta i regulacijom vlažnosti.

Neke od najčešćih metoda su opisane u nastavku teksta:

 

Punjenje podnožja ormara hidrofobnim materijalom koji ne upija vodu

Najčešće se podnožje samostojećeg ormara ispunjava sitnim šljunkom, suhim riječnim pijeskom, kvarcnim pijeskom ili specijaliziranim proizvodima za tu namjenu kao što su granule ekspandirane gline i rasuto pjenasto staklo. Preporučena debljina punjenja je 20-30cm. Bitno je da materijal nije zapaljiv i da je električki nevodljiv. Funkcija ispune je sprječavanje ulaska vlažnog i toplog zraka iz tla u unutrašnjost ormara te sprječavanje nastanka uvjeta za kondenzaciju, a da pri tom omogućuje otjecanje vlage iz ormara uslijed jake kiše ili eventualne kondenzacije unutar ormara.

 

Regulacija vlažnosti pomoću električnog grijača

Smatra se da je držanje relativne vlažnosti zraka u ormaru na vrijednosti nižoj od 60-65% sigurna vrijednost te se pri njoj nikada neće ostvariti uvjeti za stvaranje kondenzacije. Najučinkovitija metoda regulacije je kombinacija električnog grijača i higrostata koji se aktivira kada se relativna vlaga unutar ormara digne iznad zadane vrijednosti. Moguće je upravljanje grijača i termostatom, samostalno ili u kombinaciji s higrostatom tako da osim što štiti od vlage ujedno osigurava optimalnu temperaturu za rad. Kod odabira grijača u standardnim uvjetima rada možete se voditi omjerom od 100W po m3 volumena ormara, grijač se ugrađuje u podnožju ormara otprilike 20cm od dna iz razloga što vlažni zrak koji treba zagrijati upravo i ulazi kroz dno.

 

Mjerenje i kontrola

Za provjeru gore navedenih metoda regulacije vlage odrađeno je probno mjerenje vlage i temperature u trajanju od 48h unutar samostojećeg ormara koji u podnožju ima nasut sloj od 20cm kvarcnog pijeska te mu je ugrađen grijač od 100W upravljan higrostatom.

Mjerna oprema:

  • Snaga grijača je mjerena pomoću brojila električne energije a preuzeta je s web portala mjerni podaci, tvrtke HEP ODS. Podaci se registriraju u 15 min. intervalu.
  • Relativna vlažnost i temperatura su mjereni improviziranim data logerom pomoću Raspberry Pi računala i digitalne sonde DHT11 isto u 15 min. intervalu.

Rezultati su dani u grafu ispod radi preglednosti. Higrostat je bio podešen na 70% tijekom mjerenja te se iz rezultata vidi kako se vlažnost uredno održava unutar zadanih parametara.

 

Tags: SPMO, SRO, samostojeći ormar, Kondenzacija