Elektro Tehnički Portal

Integrirani 1.5V LED driver

Shema prikazuje primjenu namjenskog IC-a PR4401 za upravljanje bijelom LED-icom. Radi se o pretvaraču koji sa samo jednom komponentom (zavojnicom L1) diže napon baterije sa 1,5V na 3,6V potrebnih za rad bijele LED-ice. Struja kroz LED se regulira odabirom induktiviteta prema dolje danoj tablici. Napon napajanja ili baterije može biti od 0,9 – 1,5V.

 

Induktivitet Izlazna struja
47 μH 6,5 mA
32 μH 8,3 mA
26,7 μH 10,8 mA
22 μH 11 mA
14,7 μH 14 mA
10 μH 22 mA

 

Tags: shema, LED, driver