Elektro Tehnički Portal

Jednostavni alarm s tiristorom

Shema predstavlja najjednostavniju moguću izvedbu alarma. Kada aktivirate sklopku S2, tiristor Th1 provede i alarm (u ovom slučaju žarulja La1) se upali i ostaje upaljen sve dok se cijeli krug ne resetira djelovanjem na sklopku S1.
Tiristori se znaju sami upaliti kod naglog porasta napona napajanja (uključenja sklopa) pa C1 služi da ublaži taj nagli porast i spriječi lažno uključenje. Ako se to ne događa možete izostaviti C1 iz sheme. Drugi slučaj lažnog uključenja je samoindukcija u kabelima koji vode do Gatea tiristora. To se eliminira ugradnjom kondenzatora C2 koji se isto može izostaviti ako se to ne događa.

Tags: shema, alarm