Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Napajanje
  • DC UPS - Besprekidno napajanje

DC UPS - Besprekidno napajanje

 
Shema jednostavnog besprekidnog napajanja (UPS-a) za uređaje koji se napajaju preko istosmjernih ispravljača kao što su baze bežičnih telefona i sličnih uređaja malih snaga. Princip rada se temelji na punjivim baterijama koje preuzimaju napajanje kada nestane mrežnog napona. Dok je napon prisutan baterije se pune preko LM317 koji je u spoju da daje konstantnu struju. Na ovaj način možete punit 1-8 baterija ovisno koliki izlazni napon vam treba. Napon ispravljača na ulazu treba bit barem 3,5V veći od napona baterija koje se pune. Radi se o "tricle charge" načinu punjenja sa jako malim strujama koje ne mogu oštetiti baterije koliko god dugo se pune. Jedina mana ove vrste punjenja je što potpuno praznim baterijama treba oko 2 dana da se napune.

Tags: UPS, shema