Top menu

Dobrodošli na ETP

Ovo je portal posvećen elektrotehnici i elektronici te svemu ostalom što ima veze sa strujom. Nakon dugogodišnjeg bavljenja tim hobijem i praktičnog iskustva ostalo je jako puno radova iza mene. Ideja je da se svi postojeći i budući radovi digitaliziraju i objave na ovom portalu zajedno sa drugim korisnim materijalima koji sežu u sve grane elektrotehnike. Iz razloga što je to posao koji zahtjeva puno vremena postepeno ću dodavati sadržaj na portal.

Najviše toga biti će objavljeno u kategoriji "Projekti" koja će se bazirati na raznim rješenjima tipa "uradi sam", samogradnji elektroničkih uređaja i priručnih alata. Svakako pogledajte i kategorije "sheme“ i "savjeti“ gdje će se isto naći velika kolekcija korisnih stvari.

 

Više...
 
Naponi baterija i akumulatora

U tablici ispod pogledajte nazivne napone baterija i akumulatora prema vrsti i broju članaka u seriji. Također su navedeni naponi 100% punih baterija i naponi ispod kojih se ne bi smjele prazniti.
Oznake 1x/2x...20x označavaju od koliko članaka u seriji se sastoji baterija, naponi olovnih akumulatora se odnose na gel ili AGM tipove, a naponi Ni-Cd se odnose i na Ni-MH članke.

 

Tip Baterije Nazivni
napon
[V]

Napunjena
100%
[V]

Dozvoljeni napon pražnjenja [V]
Za najduže trajanje baterije
Optimalna vrijednost
Minimum
Olovni akumulator 6V 6,0 7,2/7,35 5,75 5,5 5,25
Olovni akumulator 12V 12,0 14,4/14,7 11,5 11,0 10,5
Olovni akumulator 24V 24,0 28,8/29,4 23,0 22,0 21,0
Li-ion 1x 3,6 4,1-4,2 3,3 3,0 2,7
Li-ion 2x 7,2 8,2-8,4 6,6 6,0 5,4
Li-ion 3x 10,8 12,3-12,6 9,9 9,0 8,1
Li-ion 4x 14,4 16,4-16,8 13,2 12,0 10,8
Li-ion 5x 18,0 20,5-21,0 16,5 15,0 13,5
Li-ion 6x 21,6 24,6-25,2 19,8 18,0 16,2
LiFe 1x 3,3 3,6 3,1 3,0 2,8
LiFe 2x 6,6 7,2 6,2 6,0 5,6
LiFe 3x 9,9 10,8 9,3 9,0 8,4
LiFe 4x 13,2 14,4 12,4 12,0 11,2
LiFe 5x 16,5 18,0 15,5 15,0 14,0
LiFe 6x 19,8 21,6 18,6 18,0 16,8
Li-po 1x 3,7 4,2 3,6 3,3 3,0
Li-po 2x 7,4 8,4 7,2 6,6 6,0
Li-po 3x 11,1 12,6 10,8 9,9 9,0
Li-po 4x 14,8 16,8 14,4 13,2 12,0
Li-po 5x 18,5 21,0 18,0 16,5 15,0
Li-po 6x 22,2 25,2 21,6 19,8 18,0
Ni-Cd 1x 1,2 1,25-1,35 1,0 0,9 0,8
Ni-Cd 2x 2,4 2,50-2,70 2,0 1,8 1,6
Ni-Cd 3x 3,6 3,75-4,05 3,0 2,7 2,4
Ni-Cd 4x 4,8 5,00-5,40 4,0 3,6 3,2
Ni-Cd 5x 6,0 6,25-6,75 5,0 4,5 4,0
Ni-Cd 6x 7,2 7,50-8,10 6,0 5,4 4,8
Ni-Cd 8x 9,6 10-10,8 8,0 7,2 6,4
Ni-Cd 10x 12,0 12,50-13,50 10,0 9,0 8,0
Ni-Cd 12x 14,4 15,00-16,20 12,0 10,8 9,6
Ni-Cd 15x 18,0 18,75-20,25 15,0 13,5 12,0
Ni-Cd 20x 24,0 25,00-27,00 20,0 18,0 16,0