Elektro Tehnički Portal

Ohmov zakon

Ohmov zakon je temeljni zakon elektrotehnike i govori da je struja proporcionalna naponu i obrnuto proporcionalna otporu. Koliko god jednostavan bio vjerojatno je najkorišteniji zakon u praktičnoj primjeni tako da će vam sigurno koristiti dolje dani krug sa svim formulama Ohmovog zakona za istosmjernu i izmjeničnu struju.

 

 

Tags: formule, Ohmov zakon