Elektro Tehnički Portal

Oscilator s tranzistorom

 

Još jedna izvedba višenamjenske zujalice. Većina NPN tranzistora će zaoscilirati kad se obrnuto polariziraju. Baza se nespaja. Primjer dan u shemi napaja se s 9V, vuče 4mA struje i oscilira na frekvenciji od 550Hz. Napon napajanja varira u odnosu na tip upotrebljenog tranzistora:
  • 7V za tranzistore male snage (BC109, BC238, 2N2222)
  • 12V za tranzistore srednje snage (BD139)
  • 16V za tranzistor velike snage (BUX22, 2N6543)

 

Tags: shema, zujalica