Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Napajanje
  • iPhone eksterno USB napajanje

iPod/iPhone eksterno USB napajanje

Shema prikazuje jednostavan izvor napajanja za iPhone koji je spojen na 6V SLA akumulator. Na izlaz treba spojiti ženski USB konektor te na njega priključiti originalni iPhone kabel za punjenje. Umjesto akumulatora možete koristit bilo koji drugi izvor istog napona.
Sastoji se od kvalitetnog 5V regulatora napona IC1 i dva naponska djelitelja koji osiguravaju napon na podatkovnim linijama D- i D+  bez kojih Iphone neće dozvoliti punjenje.
Sliku sa rasporedom pinova USB konektora pogledajte ispod:

Tags: shema, USB, napajanje, iPhone