Elektro Tehnički Portal

Alarm za detekciju vode 1

Klik za vecu sliku

Shema prikazuje uređaj koji služi za detekciju vode, kada sonde dođu u doticaj sa vodom, alarm se zvučno oglasi. Sastoji se od svega 5 komponenti koje su lako dobavljive. IC CD4047 je CMOS izvedbe pa malo pripazite na statiku dok ga ugrađujete. Sonde mogu biti bilo koje dvije metalne površine. Najbolje je vijke ugraditi na rubove PCB pločice, na taj način ste dobili stalak koji drži cijeli uređaj iznad vode i bilo koja dva vijka možete iskoristiti kao sonde. Podešavanje alarma se svodi na to da rukom dotaknete sonde ili stavite sonde uređaja u vodu te podešavate potenciometar P1 dok ne dobijete zadovoljavajući zvuk iz piezo zvučnika.

Tags: shema, voda, alarm