Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Upravljanje
  • Regulator brzine DC motora v2

Regulator brzine istosmjernog motora v2

 
 

Shema prikazuje jednostavan regulator za 12V motore male snage. Princip rada se temelji na činjenici da je brzina istosmjernog motora proporcionalna naponu narinutom na njega. Brzina odnosno napon motora regulira se potenciometrom P1. Moguće je podesiti bilo koju vrijednost napona od 0-12V. Ova vrsta regulacije daje dobre rezultate pri visokom i srednjem broju okretaja, nedostatak je loša regulacija na malim okretajima. Tranzistor T2 potrebno je montirati na hladnjak.

Tags: shema, regulacija, brzina, motor