Elektro Tehnički Portal

Savijač nožica

 

Prilikom lemljenja komponenti na PCB poželjno je da nožice istih budu savijene točno na dimenziju koliki je razmak između rupa. Na slici pogledajte kako napravit koristan alat pomoću kojeg možete savijati nožice komponenti kao što su otpornici i diode, a možete pomoću njega praviti i žičane premosnice.
Za izradu vam je potreban komad univerzalne PCB sa rasterom od 2,54mm ili 0,1 inch. Pilom presijecite pločicu kako je prikazano na slici i alat je gotov.

Tags: alat, PCB, savijač