Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Upravljanje
  • Upravljanje 2 žarulje - 2 žice

Upravljanje rasvjetom (2 žarulje - 2 žice)

Shema prikazuje rješenje kako upravljati sa dvije žarulje ako do njih ide samo dvije žice. Ako u sobi imate jednu sklopku s kojom se pali jedna žarulja vjerojatno vam u kutiju ispod sklopke dolazi samo 2 žice, te na ovaj način to možete promijeniti.
Iz sheme se vidi da  sklopka S1 pali žarulju La1 i S2 žarulju La2 pomoću ispravljačkih dioda. Polu ispravljeni napon se ispegla pomoću kondenzatora C1 i C2 tako da je i napon na žaruljama 230V te iste svijetle punim sjajem.
Kapacitet kondenzatora se određuje prema snazi žarulje. Na shemi je primjer za žarulju od 100W. Za druge snage približan kapacitet izračunajte pomoću ove formule:
C = 32 x P / 100 [uF]
C = kapacitet kondenzatora u uF
P = snaga žarulje u W

Tags: shema, Rasvjeta