Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Upravljanje
  • ON-OFF pomoću releja i 2 tipkala

ON-OFF pomoću releja i 2 tipkala

Shema prikazuje sklop koji pali/gasi neko trošilo pomoću 2 tipkala i jednog releja. Jednostavnije od ovoga ne može. Pritiskom na tipkalo S1 poteče struja kroz zavojnicu releja preko tipkala S1 i S2, to aktivira relej i jedan set kontakata uključi trošilo a drugi služi da struja i dalje teče kroz zavojnicu releja nakon što se tipkalo S1 otpusti. Na taj način relej sam sebe drži uključenog sve dok se ne pritisne tipkalo S2 koje prekine strujni krug zavojnice releja i vrati kontakte u prvobitni položaj.
Dioda spojena paralelno na relej nije obavezna i može se izbaciti, u ovom slučaju služi za poništavanje napona samoindukcije i spriječi moguće iskrenje na kontaktima.

Tags: shema, relej