Elektro Tehnički Portal

Spajanje trofaznog motora

Trofazni asinkroni kavezni motori mogu se priključiti na mrežu na dva načina:

- u zvijezda spoju svi krajevi namota su spojeni u jednu točku ili zvjezdište, a početci na linijski napon. Zvjezdište je na potencijalu nule pa su namoti spojeni na fazni napon od 230V t.j. napon za √3 manji od linijskog. Posljedica toga je da motor vuče 3 puta manju struju i glavni razlog zašto se koristi u ovom spoju za pokretanje jačih motora.

- u trokut spoju koji se najčešće koristi za stalni pogon jačih motora svi namoti su spojeni u seriju. ( kraj prvog s početkom drugog, kraj drugog s početkom trećeg i kraj trećeg s početkom prvog) U tom slučaju na svim namotima je narinut puni linijski napon od 400V i motor vuče nazivnu struju.

Neovisno da li je motor u spoju trokut ili zvijezda spaja se isto, znači na stezaljke U1, V1, W1. Smjer vrtnje mu se mijenja zamjenom bilo koja dva voda na priključnim stezaljkama.

Bitno je napomenuti da se motori manjih snaga do 3kW direktno spajaju na mrežu, namotaji su spojeni u zvijezdu i građeni su za fazni napon od 230V. Prepoznat će te ih po oznaci DY 230/400V na natpisnoj pločici motora.

Motori većih snaga iznad 3kW spajaju se na mrežu preko upuštača, najčešće spojem zvijezda/trokut. Takvi motori su građeni za viši napon od 400V i u trajnom radu su spojeni u trokut. Prepoznat će te ih po oznaci DY 400/690V na natpisnoj pločici motora.

Spajanje trofaznog motora

Tags: 3ph, star, delta, trokut, zvijezda, Spajanje, 3f motor