Elektro Tehnički Portal

Zvijezda - trokut upuštanje trofaznog motora

Jedan od najčešćih načina pokretanja većih trofaznih asinkronih elektromotora je pomoću automatskog Zvijezda - Trokut upuštača. Koristi se radi smanjenja struje pokretanja, a radi tako da automatski prvo spoji namote u zvijezdu da bi ih nakon zaleta prespojio u trokut. U zvijezda spoju svi su namoti spojeni na fazni napon od 230V t.j. napon za √3 manji od linijskog. Posljedica toga je da motor vuče 3 puta manju struju i glavni razlog zašto se koristi u ovom spoju za pokretanje jačih motora.

Na shemi možete uočiti karakteristična tri sklopnika za ovaj spoj. Kada su uključeni sklopnici K1 i K3 motor je spojen u zvijezdu što predstavlja prvu fazu zaleta, nakon toga isključuje se sklopnik K3, a uključuje K2 s cime se završava zalet i motor trajno nastavlja raditi u trokut spoju. F1 predstavlja osigurače za zaštitu od kratkog spoja, a F2 bimetalnu zaštitu od preopterećenja koja se podešava na vrijednost 0.58 x In motora. Ovdje možete pogledati kako se dimenzioniraju zaštite, a sklopnici se odabiru prema strujama danim u tablici na shemi.

 

Shema primjera jednostavnog upravljanja pomoću dva tipkala

F3 služi za zaštitu od kratkog spoja upravljačkog djela. Motor se pokreče tipkalom S1. Kada je pritisnuto struja istovremeno poteče kroz KT1, K1 i K3, motor se spaja u zvijezda spoj te kreće sa zaletom. Normalno otvoreni (NO) kontakt sklopnika K1 je spojen paralelno tipkalu S1 i drži cijeli sklop uključenim kada se tipkalo pusti. Vremenski relej KT1 odbrojava podešeno vrijeme zaleta (cca 10 s) odmah po uključenju. Odreagirat će s kašnjenjem nakon što istekne podešeno vrijeme zaleta, te će NO kontakt KT1 uklopiti sklopnik K2, a normalno zatvoreni (NC) kontakt će isključiti sklopnik K3 i spojiti motor u trokut spoj. NC pomoćni kontakt K2 iznad špule sklopnika K3 služi kao blokada da se sklopnici K2 i K3 ne mogu uključiti u isto vrijeme što bi predstavljalo kratki spoj. Istu funkciju ima kontakt K3 iznad sklopnika K2. Motor se gasi:
- Pritiskom tipkala S2
- Proradom termičke zaštite F2
- Proradom zaštite od kratkog spoja F3
- Nestankom upravljačkog napona

  

Tags: upuštanje, pokretanje, motor, star, delta, trokut, zvijezda, 3f motor