Elektro Tehnički Portal

Atenuator sa 230V na PC MIC

Koristan sklop ako hoćete pratiti mrežni napon 230V pomoću PC osciloskopa koji koristi mikrofonski ulaz zvučne kartice. Galvanski je odvojen od mrežnog napona pomoću transformatora T1. Žarulja u shemi je obična signalna s žarnom niti, može poslužiti kao indikacija da je uređaj uključen, ali glavna namjena je da optereti transformator jer se isti u praznom hodu ponaša neodgovarajuće za ovu namjenu. Otpornici R1 i R2 spuštaju signal na razinu mikrofonskog ulaza, cca 0,6V. Ako vam to ne odgovara možete promijeniti vrijednost otpornika R2 za bilo koju drugu vrijednost. Kabel od sklopa do 3,5mm "banana" utikača treba biti oklopljen.

Tags: atenuator, shema