Elektro Tehnički Portal

VoIP adapter za fiksni telefon

Shema prikazuje uređaj kojim možete koristiti VoIP programe na kompjuteru običnim fiksnim telefonom. Recimo Skype koristit bežičnim telefonom. S jedne strane je predviđen klasični telefonski utikač RJ11 na koji se spaja telefon, a s druge 3.5mm audio utikači „banane“ za spoj na audio sustav kompjutera. Pojačanje mikrofona možete regulirati otpornikom R3. Sve vrijednosti od 100-690kR su prihvatljive pa eksperimentirajte. Nije loša ideja umjesto R3 ugraditi potenciometar. 

Tags: VoIP, TEL, shema