Elektro Tehnički Portal

Jednostavni alarm s tiristorom

Shema predstavlja najjednostavniju moguću izvedbu alarma. Kada aktivirate sklopku S2, tiristor Th1 provede i alarm (u ovom slučaju žarulja La1) se upali i ostaje upaljen sve dok se cijeli krug ne resetira djelovanjem na sklopku S1.
Tiristori se znaju sami upaliti kod naglog porasta napona napajanja (uključenja sklopa) pa C1 služi da ublaži taj nagli porast i spriječi lažno uključenje. Ako se to ne događa možete izostaviti C1 iz sheme. Drugi slučaj lažnog uključenja je samoindukcija u kabelima koji vode do Gatea tiristora. To se eliminira ugradnjom kondenzatora C2 koji se isto može izostaviti ako se to ne događa.

Alarm za detekciju vode 1

Klik za vecu sliku

Shema prikazuje uređaj koji služi za detekciju vode, kada sonde dođu u doticaj sa vodom, alarm se zvučno oglasi. Sastoji se od svega 5 komponenti koje su lako dobavljive. IC CD4047 je CMOS izvedbe pa malo pripazite na statiku dok ga ugrađujete. Sonde mogu biti bilo koje dvije metalne površine. Najbolje je vijke ugraditi na rubove PCB pločice, na taj način ste dobili stalak koji drži cijeli uređaj iznad vode i bilo koja dva vijka možete iskoristiti kao sonde. Podešavanje alarma se svodi na to da rukom dotaknete sonde ili stavite sonde uređaja u vodu te podešavate potenciometar P1 dok ne dobijete zadovoljavajući zvuk iz piezo zvučnika.

Alarm za detekciju vode 2

 

 

Shema prikazuje sklop za detekciju vode. Sastoji se od dva NPN tranzistora. Kada nema vode tranzistor T1 je blokiran preko otpornika R2 spojenog na masu. Kada otpor senzora padne ispod 4MOhma, T1 provede zajedno sa T2 što upali piezo zujalicu. Alarm je aktivan nekih 15-20 sekundi dok se kondenzator C1 ne isprazni. Nakon alarma potrebno je sačekati oko 5 min da se kondenzator napuni i uređaj opet bude spreman za uporabu.
Senzor mogu biti obične 2 žice na površini gdje se može pojaviti voda. Bolja opcija bi bila zalemiti žice na PCB pločicu raspoređene kako je otprilike prikazano na shemi.

 

Shema prikazuje sklop za detekciju vode. Sastoji se od dva NPN tranzistora.Kada nema vode tranzistor T1
 
je blokiran preko otpornika R2 spojenog na masu. Kada otpor senzora padne ispod 4MOhma, T1 provede
 
zajedno sa T2 što upali piezo zujalicu. Alarm je aktivan nekih 15-20 sekundi dok se kondenzator C1 ne
 
isprazni. Nakon alarma potrebno je sacekati oko 5 min da se kondenzator napuni i uređaj opet bude
 
spreman za uporabu.
Senzor mogu biti obicne 2 žice na površini gdje se moze pojaviti voda. Bolja opcija bi bila zalemiti
 
žice na PCB pločicu raspoređene kako je otprilike prikazano na shemi.

 

Alarm za detekciju vode 3

Shema prikazuje jednostavan uređaj za detekciju izljeva vode. Kada na senzor dođe voda, kroz njega poteče struja koja aktivira tiristor Th1 a on zujalicu koja se zvučno oglasi. Alarm ostaje aktivan dok se ne prekine napajanje. Umjesto zujalice moguće je ugraditi relej ili indikacijsku žaruljicu.
Senzor mogu biti obične 2 žice na površini gdje se može pojaviti voda. Bolja opcija bi bila zalemiti žice na PCB pločicu raspoređene kako je otprilike prikazano na shemi ili izraditi PCB prema istom rasporedu. Razmak između vodova mora biti što manji.

 

Audio atenuator

Shema prikazuje uređaj koji signal zvučnika spušta na razinu audio ulaza, potencijalnih primjena je puno, meni je recimo poslužio za spajanje subwoofera u gepeku automobila jer nisam imao audio izlaz na autoradiu.

Stručno ovakav uređaj se zove atenuator, a izvodi se s običnim djeliteljem napona omjera 10:1. Preporuka je koristiti metal-film otpornike. Spaja se na način da kontakte K1 i K2 spojite direktno na zvučnik, a na audio izlaz ugradite recimo RCA Cinch koji spajate direktno na audio ulaz.

Atenuator sa 230V na PC MIC

Koristan sklop ako hoćete pratiti mrežni napon 230V pomoću PC osciloskopa koji koristi mikrofonski ulaz zvučne kartice. Galvanski je odvojen od mrežnog napona pomoću transformatora T1. Žarulja u shemi je obična signalna s žarnom niti, može poslužiti kao indikacija da je uređaj uključen, ali glavna namjena je da optereti transformator jer se isti u praznom hodu ponaša neodgovarajuće za ovu namjenu. Otpornici R1 i R2 spuštaju signal na razinu mikrofonskog ulaza, cca 0,6V. Ako vam to ne odgovara možete promijeniti vrijednost otpornika R2 za bilo koju drugu vrijednost. Kabel od sklopa do 3,5mm "banana" utikača treba biti oklopljen.