Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Auto
  • Indikator napunjenosti akumulatora

Indikator napunjenosti 12V olovnog akumulatora

Shema prikazuje uređaj na kojem će se upaliti LED1 kada napon prijeđe 13.6V, predviđen je za ugradnju u već postojeći 12V punjač olovnih akomulatora. Vrijednost proradnog napona je podešena zener diodama D1 i D2, pa se isti može promijeniti ako upotrijebite druge zener diode.

Tags: indikator, shema, akumulator, 12V