Elektro Tehnički Portal

Oscilator s tiristorom

Jednostavan način izvedbe zujalice za bilo koju svrhu je pomoću tiristora kako je prikazano na shemi gore. Tiristor vrlo lako zaoscilira ako je u blizini njega zavojnica, u našem slučaju zavojnica zvučnika. Napon koji se inducira u zavojnici koristi se za gašenje tiristora, te na taj način oscilira. Vrijednosti komponenti nisu kritične i možete eksperimentirati s njima. Napon isto može varirati od 11-100V. Frekvencija se kreće od 100Hz na 11V do 10kHz na 100V.

Tags: zujalica, shema