Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Oscilatori
  • Oscilator s piezo zvučnikom

Oscilator s piezo zvučnikom

Još jedan iz serije jednostavnih oscilatora. Shema je ista kao i kod oscilatora s tranzistorom, samo što je ovdje upotrebljen drugačiji zvučnik. Ustvari korišten je keramički piezo zvučnik. Zbog njegove interne kapacitivnosti ne koristi se dodatni kondenzator. Ostatak sheme je isti, a princip rada temelji se na činjenici da će većina NPN tranzistora zaoscilirati kad se obrnuto polariziraju. Baza se nespaja.

Tags: piezo, shema, zujalica