Elektro Tehnički Portal

Zaštita od prepunjavanja

 
Shema prikazuje jednostavan sklop koji štiti 12V akumulatore od prepunjavanja. Gotov sklop se spaja paralelno na akumulator. Tranzistor je potrebno montirati na mali hladnjak. Sklop je zamišljen kao zaštita kod punjenja akumulatora solarnim panelima bez regulatora punjenja. Odnosi se na panele veće snage koji mogu dati struju veću od 1A.

Tags: shema, zaštita, 12V, akumulator