Elektro Tehnički Portal

Sustav označavanja kabela i vodova

U nastavku teksta možete pronaći tumač oznaka na kabelima koji su označeni prema normi HRN HD 361 S2/S3 i DIN VDE 0292. Često se nazivaju i harmonizirani kabeli. Dakle ako na kabelu pronađete oznaku sličnu ovoj: H07RN–F 3G1,5 tablica ispod će vam poslužit za razumijevanje oznaka.

 

Oznaka

Opis oznake

Primjer

Vezanje za normu

H

H Harmonizirani kabel - usklađen s EU normama
A Autorizirana nacionalna izvedba kabela
Nazivni napon [U]

07

00 <100/100V
01 100/100V
03 300/300V
05 300/500V
07 450/750V
Izolacijski materijal

R

B Etilenpropilenska guma za trajnu temperaturu do 90˚C
N Polikloropenska guma
R

Etilenpropilenska guma ili istovrijdni sintetički

elastomer za trajnu temperaturu do 60˚C

S Silikonska guma
V PVC
V2 PVC za trajnu temperaturu do 90˚C
V3 PVC otporan na niske temperature
V4 PVC umreženi
Z

umrežena poliolelfinska mješavina - u slučaju požara

razvija malo korozivnih plinova i dima

E PE Polietilen
X XPE, umreženi PE
Materijal plašta kabela

N

B Etilenpropilenska guma za trajnu temperaturu do 90˚C
J Oplet od staklenih vlakana
N Polikloropenska guma
N2

Posebna polikloropenska gumena mješavina za plašt

vodova za zavarivanje

Q Poliuretan
Q4 Poliamid
R

Etilenpropilenska guma ili istovrijdni sintetički elastomer

za trajnu temperaturu do 60˚C

S Silikonska guma
T Tekstilni oplet
V PVC
V2 PVC za trajnu temperaturu do 90˚C
V3 PVC otporan na niske temperature
V4 PVC umreženi
V5 PVC otporan na ulje
Z

umrežena poliolelfinska mješavina - u slučaju požara

razvija malo korozivnih plinova i dima

Konstrukcija i posebne izvedbe  
C4 Bakreni ekran
H Plosnata konstrukcija razdijeljenih vodova
H2 Plosnata konstrukcija nerazdijeljenih vodova
H6 Plosnati kabel s 3 ili više nerazdijeljenih žila, za dizala
H8 Spiralni, rastezljivi kabel
 

-

Materijal i oblik vodiča

F

A Aluminij
Z Specijalni materijal ili specijalna izvedba vodiča
U Okrugli, jednožični (pun)
R Okrugli, višežični
K Finožični, za stalno polaganje (manja gipkost)
F Finožični fleksibilan
H Finožični visoko fleksibilan
D Finožični fleksibilan, za vodove za zavarivanje
E Finožični visokofleksibilan, za vodove za zavarivanje
Y Plosnati tankožični

 

 
Broj žila

3

Izvedba sa ili bez zaštitnog voda

G

X Bez žuto-zelenog zaštitnog voda
G Sa žuto-zelenim zaštitnim vodom
Nazivni presjek vodiča u mm2

1,5

Tags: označavanje, vodovi, kabeli