Elektro Tehnički Portal

LED voltmetar za kontrolu 12V akumulatora

Shema prikazuje voltmetar koji je pogodan za kontrolu napona 12V akumulatora prilikom punjenja. Voltmetar pali diode pomoću 4 zener diode kad dosegnu svoj proradni napon, ustvari 1,6V više od nazivnog napona koliko je uglavnom potrebno diodi da provede. Znači ako je napon 13.6V ili više sve ledice svijetle, a ako je manji od 10,6V onda su sve ugašene.

Tags: voltmetar, shema, 12V