Elektro Tehnički Portal

Usporedba žarulja prema snazi i svjetlosnom toku

U tablici ispod možete naći podatke koji pokazuju prednost LED i štednih žarulja u usporedbi sa običnim žaruljama sa žarnom niti. Iz tablice se vidi potrebna snaga odabrane žarulje za željeni svjetlosni tok.

 

Svjetlosni tok
(lm)

Obična žarulja sa
žarnom niti
(W)

Štedna ili fluokompaktna
žarulja
(W)

LED Žarulja
(W)

 
220 25 5 - 7 2 - 3
450 40 8 - 12 4 - 5
890 60 13 - 18 6 - 8
1210 75 18 - 22 9 - 13
1750 100 23 - 30 16 - 20
2780 150 30 - 55 25 - 28

 

Tags: Usporedba, Žarulja, CFL, Štedna, LED