Elektro Tehnički Portal

Interfon

Shema prikazuje jednostavan interfon koji se sastoji od svega 6 komponenti. Koristi piezo zvučnike koji u ovom slučaju rade kao mikrofon i zvučnik. Glavna komponenta je pojačalo LM380N snage 0,5W.
Uređaj se izvodi u 2 dijela. Prvi glavni dio sadrži svu elektroniku, napajanje i preklopno tipkalo S1 kojim se bira „slušaj“ ili „pričaj“ način rada. Drugi dio se sastoji samo od zvučnika ugrađenog u kutiju koji se povezuje sa dvožilnim kabelom na glavni dio. Namjena uređaja je da se koristi kao interfon, ali zbog načina na koji radi može jako dobro poslužiti i kao baby monitor.
Važno je napomenuti da se obavezno koriste 2 ista piezo zvučnika. Uređaj vuče 12mA pri naponu od 12V tako da može na baterije raditi dosta dugo, ali ipak je bolje ugraditi odgovarajući ispravljač ako će stalno biti u pogonu.

Tags: interfon, shema