Elektro Tehnički Portal

Zvučna indikacija žmigavca v1

 

Shema prikazuje uređaj koji zvučno upozorava da radi žmigavac, često nazivan zujalica za žmigavce. Piezo zujalica se oglašava u ritmu bljeskanja žmigavaca.
Napon koji se pojavljuje na žmigavcima kad rade (+12V) preko dioda D1 i D2 se usmjerava na potenciometar R1 koji ujedno služi za podešavanje glasnoće Zujalice. Zener dioda D2 reducira ukupni napon signala iz razloga da zujalica ne bude preglasna. R1 i D3 nisu nužni za rad sklopa i mogu se izbaciti ako želite pojednostaviti izradu.

Tags: žmigavac, shema