Elektro Tehnički Portal

Demagnetizacija lemilicom

Sigurno su vam puno puta pomogli namagnetizirani alati, najbolji primjer je sigurno odvijač. Kad vam ispadne vijak na nepristupačno mjesto sigurno ste ga lako upecali vrhom namagnetiziranog odvijača. Čak i ako nije namagnetiziran, to se vrlo lako napravi prislanjanjem na jaki permanentni magnet. A što napraviti kad vam upravo ta osobina smeta, kad radite na malom prostoru pa vam se za pincetu ili odvijač lijepe matice ili neki drugi sitni metalni predmeti?  Znamo da se metal demagnetizira izlaganjem jakom izmjeničnom magnetskom polju. Pogledajte na gore priloženom video isječku kako se to radi sa pištolj lemilicom. Ova vrsta lemilice stvara toplinu protokom jako velikih struja kroz bakreni vrh, što znaci da oko istog vlada jako magnetsko polje, a upravo to nam je potrebno za demagnetizaciju. Postupak je sljedeći: upalite lemilicu i par puta lagano provucite alat kroz bakreni vrh. Metoda je vrlo jednostavna i može se primijeniti na sve alate napravljene od čelika.

Tags: lemilica, demagnetizator