Elektro Tehnički Portal

Indikator zauzetosti telefonske linije

 

Shema prikazuje jednostavan uređaj koji će vam pokazati da li je telefonska linija zauzeta. Osobito korisno ako imate više telefona spojenih na raznim lokacijama. Normalni napon telefonske linije je 48V, kada se podigne slušalica padne na 25V. Upravo taj "pad napona" osjeti gore prikazani sklop i upali LEDicu da vas upozori.
R3 ograničava struju kroz Z1 i drži uključen T2, koji preko R2 drži isključen T1. R1 služi za ograničenje struje kroz LED1 ovisno o tipu koji koristite.

Tags: shema, TEL, indikator