Elektro Tehnički Portal

Usporedba

Usporedba žarulja prema snazi i svjetlosnom toku

U tablici ispod možete naći podatke koji pokazuju prednost LED i štednih žarulja u usporedbi sa običnim žaruljama sa žarnom niti. Iz tablice se vidi potrebna snaga odabrane žarulje za željeni svjetlosni tok.

 

Svjetlosni tok
(lm)

Obična žarulja sa
žarnom niti
(W)

Štedna ili fluokompaktna
žarulja
(W)

LED Žarulja
(W)

 
220 25 5 - 7 2 - 3
450 40 8 - 12 4 - 5
890 60 13 - 18 6 - 8
1210 75 18 - 22 9 - 13
1750 100 23 - 30 16 - 20
2780 150 30 - 55 25 - 28

 

Usporedna tablica starih i novih oznaka kabela

U tablici ispod će te naći usporedbu starih i novih oznaka često korištenih kabela. Stare oznake potječu iz JUS-a, kasnije su preuzete i dosta dugo korištene kao HRN. Nove oznake ili HRN-HD su usklađene s europskim normama i uglavnom se temelje na DIN VDE standardu.

 

Stara oznaka

HRN-HD

Opis

Slika

P

H05V-U

PVC-om izolirani vodič - jednožični (puni)

P/F

H07V-K

PVC-om izolirani vodič - finožični

PP/J

H05VV-F

PVC-om izoliran i oplašten instalacijski finožični kabel

PP/R

NYIFY

PVC-om izoliran i oplašten instalacijski plosnati kabel s razmaknutim žilama

PP ili PGP

NYM

PVC-om izoliran i oplašten instalacijski kabel

PP00

NYY

Energetski kabel izoliran i oplašten PVC-om

PP41

NYBY

Energetski kabel armiran čeličnom trakom i oplašten PVC-om

X00-A, SKS,

Elkaleks

NFA2X

Samonosivi kabelski snop s XLPE-izolacijom