Elektro Tehnički Portal

USB

iPod/iPhone eksterno USB napajanje

Shema prikazuje jednostavan izvor napajanja za iPhone koji je spojen na 6V SLA akumulator. Na izlaz treba spojiti ženski USB konektor te na njega priključiti originalni iPhone kabel za punjenje. Umjesto akumulatora možete koristit bilo koji drugi izvor istog napona.
Sastoji se od kvalitetnog 5V regulatora napona IC1 i dva naponska djelitelja koji osiguravaju napon na podatkovnim linijama D- i D+  bez kojih Iphone neće dozvoliti punjenje.
Sliku sa rasporedom pinova USB konektora pogledajte ispod:

Izvor napajanja za USB uređaje

Sve je više uređaja koji se napajaju sa USB porta kompjutera pa se često ukaže potreba za punjenjem takvih uređaja kada kompjuter nije u blizini. Shema prikazuje jednostavan stabilizator napona 5V sa poznatim IC 7805. Spojite izlazni napon na USB priključnicu koju koristite i punjač je gotov. Poželjno je montirati hladnjak na IC osobito ako je ulazni napon dosta visok ili ako se napaja više USB uređaja od jednom. Slika ispod prikazuje raspored kontakata najčešće korištenih USB priključnica. Lijevo je tip A , a desno tip B. Kontakti 1 (+) i 4 (-) služe za napajanje naponom od 5V.

USB punjač NiCd ili NiMH baterija

usb_punjac

 

Shema prikazuje jednostavan način kako iskoristiti USB priključak za punjenje baterija. Nazivni napon istog je 5V, a struja je ograničena na 100mA za jednostavne uređaje poput ovoga. (500mA mogu povući samo uređaji koji prođu postupak enumeracije od strane USB hosta.)
D1 služi za zaštitu od obrnutog polariteta baterija, a R1 ograničava struju na 90mA. Dvije NiCd ili NiMH baterije mogu podnijeti ovakvu struju danima i neće se prepuniti.