Elektro Tehnički Portal

mehanička

Stupnjevi mehaničke zaštite - IP kodovi (HRN EN 60529)

Stupanj IP-zaštite označava se dvoznamenkastim brojem (npr. IP 65), gdje prva znamenka određuje stupanj zaštite od krutih mehaničkih tijela, prašine, odnosno od dodira osoba s opasnim dijelovima (dijelovi u vrtnji ili dijelovi pod naponom), dok druga određuje stupanj zaštite od štetnog djelovanja vode i/ili tekućine.

U slijedećoj tablici prikazani su stupnjevi i kratki opis zaštite: