Elektro Tehnički Portal

Baterije

Indikator prazne baterije 9V

Shema prikazuje jednostavan indikator stanja baterije. Ovdje je prikazan primjer za 9V bateriju. Spaja se paralelno bateriji poslije prekidača za uključenje uređaja koji kontroliramo.
Kada se spoji nova baterija LED1 kratkotrajno zasvijetli  i nakon nekog vremena se ugasi što znači da je baterija ispravna. Što je baterija praznija vrijeme koje LED1 svijetli se produžuje, sve dok se toliko ne produži da se LED1 uopće ne ugasi, to znači da je baterija prazna.
Indikator se može preraditi za drugi napon zamjenom otpornika R2.

Naponi baterija i akumulatora

U tablici ispod pogledajte nazivne napone baterija i akumulatora prema vrsti i broju članaka u seriji. Također su navedeni naponi 100% punih baterija i naponi ispod kojih se ne bi smjele prazniti.
Oznake 1x/2x...20x označavaju od koliko članaka u seriji se sastoji baterija, naponi olovnih akumulatora se odnose na gel ili AGM tipove, a naponi Ni-Cd se odnose i na Ni-MH članke.

 

 
 
Tip Baterije Nazivni
napon
[V]
Napunjena
100%
[V]
Dozvoljeni napon pražnjenja [V]
Za najduže trajanje baterije Optimalna vrijednost Minimum
Olovni akumulator 6V 6,0 7,2/7,35 5,75 5,5 5,25
Olovni akumulator 12V 12,0 14,4/14,7 11,5 11,0 10,5
Olovni akumulator 24V 24,0 28,8/29,4 23,0 22,0 21,0
Li-ion 1x 3,6 4,1-4,2 3,3 3,0 2,7
Li-ion 2x 7,2 8,2-8,4 6,6 6,0 5,4
Li-ion 3x 10,8 12,3-12,6 9,9 9,0 8,1
Li-ion 4x 14,4 16,4-16,8 13,2 12,0 10,8
Li-ion 5x 18,0 20,5-21,0 16,5 15,0 13,5
Li-ion 6x 21,6 24,6-25,2 19,8 18,0 16,2
LiFe 1x 3,3 3,6 3,1 3,0 2,8
LiFe 2x 6,6 7,2 6,2 6,0 5,6
LiFe 3x 9,9 10,8 9,3 9,0 8,4
LiFe 4x 13,2 14,4 12,4 12,0 11,2
LiFe 5x 16,5 18,0 15,5 15,0 14,0
LiFe 6x 19,8 21,6 18,6 18,0 16,8
Li-po 1x 3,7 4,2 3,6 3,3 3,0
Li-po 2x 7,4 8,4 7,2 6,6 6,0
Li-po 3x 11,1 12,6 10,8 9,9 9,0
Li-po 4x 14,8 16,8 14,4 13,2 12,0
Li-po 5x 18,5 21,0 18,0 16,5 15,0
Li-po 6x 22,2 25,2 21,6 19,8 18,0
Ni-Cd 1x 1,2 1,25-1,35 1,0 0,9 0,8
Ni-Cd 2x 2,4 2,50-2,70 2,0 1,8 1,6
Ni-Cd 3x 3,6 3,75-4,05 3,0 2,7 2,4
Ni-Cd 4x 4,8 5,00-5,40 4,0 3,6 3,2
Ni-Cd 5x 6,0 6,25-6,75 5,0 4,5 4,0
Ni-Cd 6x 7,2 7,50-8,10 6,0 5,4 4,8
Ni-Cd 8x 9,6 10-10,8 8,0 7,2 6,4
Ni-Cd 10x 12,0 12,50-13,50 10,0 9,0 8,0
Ni-Cd 12x 14,4 15,00-16,20 12,0 10,8 9,6
Ni-Cd 15x 18,0 18,75-20,25 15,0 13,5 12,0
Ni-Cd 20x 24,0 25,00-27,00 20,0 18,0 16,0

 

Ručno punjenje Li-Ion baterija

 

 

 

Ako nemate odgovarajući punjač za Li-Ion bateriju možete je napuniti i ručno pomoću regulacionog izvora napajanja. Li-Ion baterije se kao i olovni akumulatori mogu puniti s konstantnim naponom. Maksimalni dozvoljeni napon punjenja za 3,6V članak je 4,1V, a za 3,7V članak je 4,2V. Važno je napomenuti da viši naponi od navedenih nisu dozvoljeni zato što članci mogu eksplodirati na njima, niži naponi se mogu koristiti ali nije preporučljivo jer na svakih 0,1V manjeg napona gubimo oko 7% kapaciteta baterije. Poželjno je koristiti kvalitetan stabilizirani izvor napajanja i napon kontrolirati s što preciznijim voltmetrom koji ima pogrešku mjerenja manju od 1%.