Elektro Tehnički Portal

Žarulja

LED žarulja na 230V

Shema prikazuje elektroniku koja se nalazi u LED žaruljama na 230V. Princip rada je prilično jednostavan. C1 svojom reaktancijom spušta napon i ograničava struju na nekih 12mA. Greatz ispravlja napon u istosmjerni. C2 ublažava struju kod paljenja da ne ošteti LEDice i drži radni napon LEDica na normalnoj razini kad je napon mreže manji od te vrijednosti. R1 služi da struja kroz LEDice bude što konstantnija kao i svjetlost koju proizvode.

Usporedba žarulja prema snazi i svjetlosnom toku

U tablici ispod možete naći podatke koji pokazuju prednost LED i štednih žarulja u usporedbi sa običnim žaruljama sa žarnom niti. Iz tablice se vidi potrebna snaga odabrane žarulje za željeni svjetlosni tok.

 

Svjetlosni tok
(lm)

Obična žarulja sa
žarnom niti
(W)

Štedna ili fluokompaktna
žarulja
(W)

LED Žarulja
(W)

 
220 25 5 - 7 2 - 3
450 40 8 - 12 4 - 5
890 60 13 - 18 6 - 8
1210 75 18 - 22 9 - 13
1750 100 23 - 30 16 - 20
2780 150 30 - 55 25 - 28