Elektro Tehnički Portal

Audio pojačalo 1W

Shema se temelji na IC-u TDA7052. Za rad su potrebna samo 2 kondenzatora na napajanju, sve ostalo je integrirano u IC-u. Napajanje može biti od 3-18V, za pregrijavanje na višim naponima se brine integrirana termalna zaštita, ali ipak je preporuka koristiti zvučnike veće impedancije na višim naponima napajanja.

Interfon

Shema prikazuje jednostavan interfon koji se sastoji od svega 6 komponenti. Koristi piezo zvučnike koji u ovom slučaju rade kao mikrofon i zvučnik. Glavna komponenta je pojačalo LM380N snage 0,5W.
Uređaj se izvodi u 2 dijela. Prvi glavni dio sadrži svu elektroniku, napajanje i preklopno tipkalo S1 kojim se bira „slušaj“ ili „pričaj“ način rada. Drugi dio se sastoji samo od zvučnika ugrađenog u kutiju koji se povezuje sa dvožilnim kabelom na glavni dio. Namjena uređaja je da se koristi kao interfon, ali zbog načina na koji radi može jako dobro poslužiti i kao baby monitor.
Važno je napomenuti da se obavezno koriste 2 ista piezo zvučnika. Uređaj vuče 12mA pri naponu od 12V tako da može na baterije raditi dosta dugo, ali ipak je bolje ugraditi odgovarajući ispravljač ako će stalno biti u pogonu.

Reed LED indikator za 12V instalaciju

Na shemi vidimo jednostavan indikator ispravnosti nekog trošila. Recimo za kontrolu ispravnosti svjetala u autu. Princip rada je jednostavan. Kada struja teče kroz vodič koji je namotan na reed relej, kontakti se zatvore i upali se LED1 kao indikacija da je sve ispravno, ako pregori žarulja ili neko drugo trošilo, prestane teči struja i LED se gasi.
Broj zavoja koje treba namotati na reed relej najbolje odredite eksperimentalno. Na primjer za H4 žarulju od 50W meni je trebalo 6 zavoja žice.

Indikator napunjenosti 12V olovnog akumulatora

Shema prikazuje uređaj na kojem će se upaliti LED1 kada napon prijeđe 13.6V, predviđen je za ugradnju u već postojeći 12V punjač olovnih akomulatora. Vrijednost proradnog napona je podešena zener diodama D1 i D2, pa se isti može promijeniti ako upotrijebite druge zener diode.

LED voltmetar za kontrolu 12V akumulatora

Shema prikazuje voltmetar koji je pogodan za kontrolu napona 12V akumulatora prilikom punjenja. Voltmetar pali diode pomoću 4 zener diode kad dosegnu svoj proradni napon, ustvari 1,6V više od nazivnog napona koliko je uglavnom potrebno diodi da provede. Znači ako je napon 13.6V ili više sve ledice svijetle, a ako je manji od 10,6V onda su sve ugašene.

Punjač 12V olovnih akumulatora – 6A

Punjač akumulator puni maksimalnom strujom i počinje je kontinuirano smanjivati kako napon raste otprilike ovim koracima: 13,5V – 4A, 14V – 3A, 14,5V – 2A, 15V – 0A. IC1 i T1 je potrebno montirati na poveći hladnjak jer se dosta grije. Promjenom vrijednosti otpornika R2 regulira se max. napon akumulatora, odnosno struja prorade T1.