Elektro Tehnički Portal

Boje žila u kabelima

U tablici ispod pogledajte kako se žile u kabelima označavaju bojom prema HRN HD 308 S2 / VDE 0293-308. Kabeli s više od 5 žila se smatraju signalnim kabelima i u pravilu su sve crne žile numerirane bijelim brojkama.

 

Broj žila

Kabel s zaštitnim vodičem (J)

Kabel bez zaštitnog vodiča (0)

1
 2    
 3    
 4    
 5    
>5
 
 

Tags: Žila, boje, kabel