Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Upravljanje
  • Bistabil od običnog releja v2

Bistabil od običnog releja v2

 
Shema prikazuje kako na jednostavan način napravit bistabil od običnog releja i nekoliko uobičajenih komponenti. Shema je dimenzionirana za napon od 12V i relej od 12V. Sklop će uredno raditi na naponu od 9-15V ali mu u tom slučaju mijenjate otpornik R3, nije loše rješenje ugraditi potenciometar od 470R umjesto R3.

Tags: shema, bistabil, relej