Elektro Tehnički Portal

Univerzalni relej driver

 

 

Na shemi je prikazan koristan univerzalni driver za releje od 5-24V. Idealan sklop za korištenje gdje je potreban jak izlazni stupanj upravljan s nekog PLC-a, mikrokontrolera ili PC-a. Kada se na ulaz dovede signal logičke jedinice, tranzistor provede i uključi relej koji je aktivan sve dok se na ulaz ne dovede signal logičke nule. Mogu se koristiti svi releji otpora 50-400R, bitno je da ne prelaze struju od 100mA.

Tags: shema, relej