Elektro Tehnički Portal

Spajanje jednofaznog motora

U praksi se najčešće upotrebljavaju jednofazni motori kojima je stalno spojen kondenzator te se iz tog razloga često nazivaju kondenzatorski motori. Jednofazni kavezni asinkroni motor ima dva namota. Glavni i pomoćni, ako neznate koji je koji mjerenjem otpora se lako utvrdi jer je pomoćni uglavnom većeg otpora. Da se jednofazni motor pokrene potreban mu je kondenzator spojen u seriju s pomoćnim namotom koji zakrene struju za određeni kut prema glavnom, upravo se na taj način stvara zakretni moment potreban za rad. Moment se povećava s povečanjem kapaciteta kondenzatora, a za optimalan rad izaberite kondenzator iz dolje dane tablice. Promjena smjera vrtnje se izvodi na način da se jednom namotu zamijene priključci kako je prikazano na shemama u nastavku teksta.

 

Shema spoja sa sklopkom za promjenu smjera vrtnje

Spajanje jednofaznog motora

Tablica za odabir kondenzatora

 

P [kW]

C [uF]

1000 okr/min 1500 okr/min 3000 okr/min
0,12 8 8 -
0,18 10 8 10
0,25 12,5 8 12,5
0,37 16 14 10
0,55 25 20 12,5
0,75 - 25 20
1,1 - 50 25
1,5 - 50 50
2,2 - 50 50
2,5 - - 70

 

Tags: capacitor, motor, 1ph, kondenzator, 1f motor, Spajanje