Elektro Tehnički Portal

Ručno punjenje Li-Ion baterija

 

 

 

Ako nemate odgovarajući punjač za Li-Ion bateriju možete je napuniti i ručno pomoću regulacionog izvora napajanja. Li-Ion baterije se kao i olovni akumulatori mogu puniti s konstantnim naponom. Maksimalni dozvoljeni napon punjenja za 3,6V članak je 4,1V, a za 3,7V članak je 4,2V. Važno je napomenuti da viši naponi od navedenih nisu dozvoljeni zato što članci mogu eksplodirati na njima, niži naponi se mogu koristiti ali nije preporučljivo jer na svakih 0,1V manjeg napona gubimo oko 7% kapaciteta baterije. Poželjno je koristiti kvalitetan stabilizirani izvor napajanja i napon kontrolirati s što preciznijim voltmetrom koji ima pogrešku mjerenja manju od 1%.

Postupak:

Podesite napon na 4,2V ili na veći ako punite više članaka od jednom. Tablicu s naponima standardnih baterija možete vidjeti ovdje. Važno je podesiti i maksimalnu struju koja može proteći kroz članke. Uzima se 1C vrijednost što znači 1A za 1Ah kapaciteta. Ako punite s manjom strujom ništa loše se neće desiti osim što će punjenje duže trajati, vrijednost 0,5 - 1C je preporučljiva jer Li-Ion članci nisu pogodni za velike struje punjenja i pražnjenja. Kada ste sve podesili spojite bateriju na izvor napajanja. Može vam pomoći ovaj savjet za spajanje samo jednog članka. Ako je baterija prazna odmah će poteći max. podešena struja kroz članak. Kako se baterija puni tako će i napon rasti sve do podešenih 4,2V nakon čega struja počinje padati. Kada se smanji na 0,2x od podešene vrijednosti baterija se može smatrati punom. Nije problem ako baterija ostane duže spojena nakon što se napuni jer prepunjavanje nije moguće ako se koriste gore navedeni naponi. Proces punjenja traje 2-3h. Po završetku punjenja napon baterije će s vremenom padati i zaustaviti će se između 3,7 - 3,9V.

Tags: Li-ion, punjenje, Baterije