Elektro Tehnički Portal

Stupnjevi mehaničke zaštite - IP kodovi (HRN EN 60529)

Stupanj IP-zaštite označava se dvoznamenkastim brojem (npr. IP 65), gdje prva znamenka određuje stupanj zaštite od krutih mehaničkih tijela, prašine, odnosno od dodira osoba s opasnim dijelovima (dijelovi u vrtnji ili dijelovi pod naponom), dok druga određuje stupanj zaštite od štetnog djelovanja vode i/ili tekućine.

U slijedećoj tablici prikazani su stupnjevi i kratki opis zaštite:
 
 
1. znamenka
Zaštita od krutih tijela
2. znamenka
Zaštita od tekućine

0

Nema zaštite

0

Nema zaštite
1 1
Zaštita šake ili upada tijela
promjera >50mm
Zaštita od kapajuće vode
2 2
Zaštita prsta ili upada tijela
promjera >12,5mm
Zaštita od kapajuće vode
pod kutem 15
3 3
Zaštita od upada tijela
promjera >2,5mm
Zaštita od prskanja pod
kutem +/- 60
4 4
Zaštita od upada tijela
promjera >1mm
Zaštita od prskanja iz
svih smjerova
5 5
Zaštita od prašine Zaštita od mlaza
6 6
Potpuna zaštita od prašine Zaštita od jakog mlaza
7
Zaštita od privremenog
uranjanja
8
Zaštita od trajnog uranjanja
 
 
 

Tags: IP kod, mehanička, zaštita