Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Upravljanje
  • 230V dimer s kondenzatorom

230V dimer s jednim kondenzatorom

Shema prikazuje dimer koji se sastoji od samo dvije komponente i moguće ga je cijelog ugraditi u razvodnu kutiju iza elektroinstalacijske serijske sklopke. Kada je zatvorena sklopka S2 žarulja La1 svijetli punim sjajem, u drugom slučaju kada je zatvorena sklopka S1 strujni krug je zatvoren preko kondenzatora C1 koji stvara određeni pad napona i žarulja svijetli smanjenim intenzitetom. Kondenzator može biti od 2-6 uF ovisi o snazi žarulje i željenoj jakosti svjetlosti. Napon mora biti minimalno 400V. Otpornik nije nužan ali bolje ga je upotrijebiti iz razloga što sprečava iskrenje prilikom uključenja sklopke S2.
Važno je napomenuti da ovaj dimer radi samo sa običnim žaruljama s žarnom niti!!!

Tags: 230V, shema