Elektro Tehnički Portal

Kontrola spoja 1f FID sklopke na produžnom kabelu

Koristan dodatak za povećanje sigurnosti je FID sklopka na produžnom kabelu već opisana na ovim stranicama. Više možete pročitati ovdje, ali sve to vrijedi ako je FID sklopka ispravno spojena. Većina sklopki neće odraditi ako se zamijeni polaritet zaštitne sklopke. U razvodnom ormaru se to neće nikada dogoditi, ali ako je FID sklopka prenosiva na produžnom kabelu vrlo lako se može dogoditi da se zamijene L i N vodovi jednostavnim okretanjem utikača. Na shemi ispod dano je rješenje za upozorenje na neispravan spoj zaštitne sklopke, odnosno obrnuti polaritet napojnih vodova.

Shema je jednostavna, i svodi se na vizualnu indikaciju stanja spoja pomoću signalnih lampica napona 230V. Bitno je koristiti lampice u LED tehnologiji ili tinjalice koje imaju jako malu potrošnju zato što se strujni krug zatvara preko PE vodiča te bi prevelika struja mogla uzrokovati lažnu aktivaciju FID sklopke koja je eventualno instalirana prije naše.

Zelena indikacija je upaljena u slučaju ispravnog spoja, a služi i kao indikacija prisutnosti napona jer je spojena između L i PE voda te je stalno upaljena.

Crvena indikacija ukazuje na pogrešan spoj i da instalirana FID sklopka F1 na shemi gore neće odraditi, odnosno da je zamijenjen položaj L i N vodiča. Potrebno je okrenuti utikač da se to otkloni. Važno je napomenuti da ovo nije neispravan spoj, trošilu spojenom na utičnicu nije bitno ako je zamijenjen polaritet jer se radi o izmjeničnoj struji. Često se dešava na produžnim kabelima i generalno ne utječe na ispravan rad trošila ako se izuzme opisana problematika s FID sklopkom.

Situacija gdje su obje indikacijske lampice ugašene ukazuje na neispravno uzemljenje ili prekid vodiča uzemljenja. U svakom slučaju opasna situacija, ne koristiti instalaciju dok se ne otkloni kvar.

Kolega je napravio gore opisanu instalaciju i ustupio slike gotovog uređaja koje možete pogledati u galeriji ispod:

 

Tags: produžni kabel, KZS, LS-FI, LSFI, ZUDS, FID