Elektro Tehnički Portal

USB punjač NiCd ili NiMH baterija

usb_punjac

 

Shema prikazuje jednostavan način kako iskoristiti USB priključak za punjenje baterija. Nazivni napon istog je 5V, a struja je ograničena na 100mA za jednostavne uređaje poput ovoga. (500mA mogu povući samo uređaji koji prođu postupak enumeracije od strane USB hosta.)
D1 služi za zaštitu od obrnutog polariteta baterija, a R1 ograničava struju na 90mA. Dvije NiCd ili NiMH baterije mogu podnijeti ovakvu struju danima i neće se prepuniti.

Tags: USB, punjač, shema