Elektro Tehnički Portal

LED žarulja na 230V

Shema prikazuje elektroniku koja se nalazi u LED žaruljama na 230V. Princip rada je prilično jednostavan. C1 svojom reaktancijom spušta napon i ograničava struju na nekih 12mA. Greatz ispravlja napon u istosmjerni. C2 ublažava struju kod paljenja da ne ošteti LEDice i drži radni napon LEDica na normalnoj razini kad je napon mreže manji od te vrijednosti. R1 služi da struja kroz LEDice bude što konstantnija kao i svjetlost koju proizvode.

Tags: shema, Žarulja, LED