Elektro Tehnički Portal

Indikator smjera okretnog magnetskog polja

Klik za vecu sliku

Shema prikazuje jednostavan instrument koji će vam pomoći da odredite smjer trofaznog okretnog magnetskog polja ili laički rečeno na koju stranu će se motor okretati kad ga spojite na mrežni priključak. Tinjalica Ne1 pokazuje desni smjer polja, a Ne2 lijevi. Sklop je dosta malih dimenzija tako da se može ugraditi u industrijsku UKO-UTO priključnicu.

Tags: indikator, shema