Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Napajanje
  • Regulacioni izvor napajanja 25V

Regulacioni izvor napajanja 1.25 - 25V, 3A

Klik za vecu sliku

Shema prikazuje regulacioni izvor napajanja izveden pomoću IC-a LM 350 koji u sebi ima implementiranu zaštitu od kratkog spoja i termičku zaštitu. Napon se regulira u rasponu od 1,25 – 25V pomoću potenciometra P1. IC obavezno montirati na hladnjak.

Tags: izvor napajanja, shema