Elektro Tehnički Portal

LED indikator protoka struje

Shema prikazuje izvedbu vrlo jednostavnog indikatora da je neko trošilo uključeno ili bolje indikatora koji pokazuje da teče struja a ne samo da postoji napon na trošilu. Princip rada je jako jednostavan, istosmjerna ili izmjenična struja koja teče kroz diode stvara na njima pad napona koji je dovoljan da zasvijetli LEDica. Pošto se radi o jako malom padu napona koristiti crvene LEDice sa što manjom strujom prorade. Ova shema se može koristiti za bilo koji napon samo pazite da dobro dimenzionirate diode ili gretz. Uzmite barem 2x jače diode od nazivne struje koja teče strujnim krugom. Posebno budite oprezni ako koristite ovu shemu na naponu 230V, sve dobro izolirajte i smjestite u plastičnu kutijicu da se zaštitite od dodirnog mrežnog napona.

Tags: 230V, indikator, shema, LED